หน้าแรก » รายนามเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ » ประวัติหลวงปู่รุ่ง

ประวัติหลวงปู่รุ่ง

002

 

 

ประวัติหลวงปู่รุ่ง

พระไพโรจน์วุฒาจารย์ (หลวงปู่รุ่ง   ติสฺสรมหาเถระ)

ชาติภูมิ

พระไพโรจน์วุฒาจารย์ ฉายา ติสฺสโร นามเดิม รุ่ง นามสกุล พ่วงประพันธ์ เกิดที่ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เกิดวันเสาร์ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ ปีระกา ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๑๖ โยมบิดาชื่อ นาย พ่วง พ่วงประพันธ์ โยมมารดาชื่อ นางกิม พ่วงประพันธ์

 

บรรพชาอุปสมบท

บรรพชาอุปสมบทเมื่อวันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๓๗ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเมีย มีเจ้าอธิการทับ วัดน้อยนพคุณ แขวงสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการบัว วัดใหม่ทองเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ อุปสมบทได้ ๒ วัน ก็ย้ายมาอยู่วัดท่ากระบือ ขณะนั้นมีฐานะเป็นสำนักสงฆ์ ตั้งขึ้นเมื่อ พุทธศักราช ๒๔๓๐

 

งานปกครอง

 • พ.ศ. ๒๔๔๒ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เรียกว่า พระอธิการรุ่ง ติสฺสโร
 • พ.ศ. ๒๔๗๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ เรียกว่า เจ้าอธิการรุ่ง ติสฺสโร
 • พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูประทวน เรียกว่า พระครูรุ่ง ติสฺสโร
 • พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน เมื่อ ๘ เมษายน ๒๔๘๓
 • พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่ พระครูไพโรจน์มันตาคม เมื่อ ๑ มีนาคม ๒๔๘๙
 • พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๔๙๔
 • พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นพระราชาคณะที่ พระไพโรจน์วุฒาจารย์ เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๔๙๙
 • งานการศึกษา
 • ส่งเสริมพระภิกษุ สามเณรให้ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย
 • ส่งเสริมศิษย์วัดให้เรียนหนังสือได้อ่านออก เขียนได้
 • จัดส่งพระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ได้เข้าสอบนักธรรมและธรรมศึกษาในสนามหลวง
 • จัดส่งพระภิกษุไปศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลี
 • จัดส่งพระภิกษุไปศึกษาสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน

 

งานการเผยแพร่

หลวงปู่รุ่งท่านได้แสดงพระธรรมเทศนาอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทให้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ

จัดส่งพระภิกษุไปแสดงธรรมใหเผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ

ส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนา

 

งานสาธารณูปการ

 • การสงเคราะห์ประชาชน เช่น ประกอบยาแผนโบราณแก่ผู้เจ็บป่วย
 • งานนวกรรม การก่อสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุร่วมกับพระและประชาชน

ดังปรากฏอยู่ถึงปัจจุบัน

๑.กุฏิสงฆ์ ๓๑ หลัง

๒.ศาลาการเปรียญ พ.ศ. ๒๔๖๒

๓.ศาลาสามมุข พ.ศ. ๒๔๖๔

๔.หอสวดมนต์ พ.ศ.๒๔๖๘

๕.อุโบสถ พ.ศ. ๒๔๘๕

๖. วิหารใหญ่ ๒ หลัง พ.ศ.๒๔๙๓

๗.หอไตรปิฎกสามมุข พ.ศ.๒๔๗๙

๘.โรงเรียนประชาบาล พ.ศ. ๒๔๘๒

๙.พระประธานปางสมาธิ ในอุโบสถ พ.ศ.๒๔๘๗

๑๐.พระปางปฐมเทศนา ในวิหาร พ.ศ.๒๔๙๓

 

มรณภาพ

พระไพโรจน์วุฒาจารย์ (หลวงปู่รุ่ง ติสฺสรมหาเถระ) มรณภาพเมื่อวันศุกร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีระกา ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๗ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๐๐ สิริรวมอายุได้ ๘๔ ปี โดยมีพรรษา ๖๔ พรรษา

 

อนุสรณ์ รูปหล่อเหมือน และวิหารหลวงปู่รุ่ง

พระคุณท่านกอร์ปด้วยพระเมตตากรุณา เป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไป ซึ่งมีความอาลัยในการสูญเสียพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ร่วมกันจัดสร้างรูปหล่อเหมือนและวิหารหลวงปูรุ่งขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์ เมื่อวันที่ ๗ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑ เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ ลูกหลาน บุคคลทั่วไปได้ทำการสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

 

 

รูปํ ชีรติ มจฺจานํ นาม โคตฺตํ น ชีรติ

“ร่างกายสลายไป คงไว้แต่เกียรติคุณ”

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s